Tọa đàm: “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”

Hoàng Anh - Hoàng Hồng - Quách Chữ - Việt Hoàng - 21/12/2023 - 16:26
CLY - Trong một Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa lấy pháp luật làm cơ sở nền tảng để điều chỉnh các hành vi cá nhân, các quan hệ xã hội, bảo đảm cho xã hội ổn định và phát triển bền vững thì pháp luật có vai trò rất quan trọng. Vấn đề có tính then chốt là pháp luật phải được thực thi, chính vì vậy công tác Phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng để đưa Pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, đặc biệt là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Chia sẻ ý kiến của bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO