Phóng sự: Đổi mới và hoàn thiện chế định Hội thẩm nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

04/07/2021 - 10:28
Chế định Hội thẩm xuất hiện ngay từ ngày đầu thành lập Tòa án ở Việt Nam. Theo Sắc lệnh số 33C/SL ngày 13/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa về việc lập một số Tòa án quân sự ở Bắc Bộ thì “Ngồi xử có Chánh án và hai Hội thẩm”. Quy định về Hội thẩm trong thành phần Tòa án như trên tiếp tục được duy trì ở Sắc lệnh số 163 ngày 28/8/1946 về thành lập Tòa án binh lâm thời tại Hà Nội, Sắc lệnh số 19 ngày 16/2/1947 về thành lập Tòa án binh tại mặt trận và Sắc lệnh số 45-SL ngày 22/4/1947 về thành lập một Tòa án binh tối cao.
Chia sẻ ý kiến của bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO