Phát triển hệ thống tư pháp thân thiện và bảo vệ trẻ em

Minh Giang - Phạm Hiển - Hải Đăng - Thu Trang - 20/04/2024 - 09:59
CLY - Việc xây dựng dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên là đòi hỏi cấp thiết của cuộc sống, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển hệ thống tư pháp thân thiện và bảo vệ trẻ em; nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm người chưa thành niên; tuân thủ các chuẩn mực của quốc tế và đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp quốc về xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên.
Chia sẻ ý kiến của bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO