CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ - GIẢM GÁNH NẶNG XÉT XỬ

Hoàng Anh - Việt Hoàng - Sĩ Thành - 30/11/2023 - 15:59
CLY - Với vai trò là "cầu nối” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo, chính quyền các cấp và các ban, ngành, đoàn thể nhiều chương trình, kế hoạch sáng tạo, hiệu quả, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương qua công tác hòa giải ở cơ sở.
Chia sẻ ý kiến của bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO